เกิดมา-คงอยู่-จากไป-ก่อนจากไป

ภาพแต่ละวันที่ผ่านไป

ภาพแต่ละวันที่ผ่านไป
ทำให้ทบทวนชีวิตแต่ละช่วงได้ง่ายขึ้น

pichai

pichai
เกิดมาคงอยู่จากไป

แถบวิดีโอ

Loading...

คลังบทความของบล็อก

แต่ละช่วงของชีวิต

รูปภาพของฉัน
ชลบุรี, ภาคตะวันออก, Thailand
เกิดมา คงอยู่ จากไป-ทิ้งสิ่งดี ๆ ก่อนจากไป

ภาพที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาท สถานที่ โฉนด เอกสาร

ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ ปี 2506 ถึง ปี 2550

2520 อ.จ.วงเดือน คุณจักรออกไปดำเนินการกับ นายทรงชัย ศิริวรรณ ขอ ธ.เชีย แบ่งแยกที่ดินขณะติดจำนอง เพื่อนำมาทำการแ่บ่งแยกเพื่อให้เป็น ไปตามหนังสือสัญญาฉบับ วันที่ 5 ต.ค.2515 2526 ในขณะนั้นเกิดปัญหาขึ้น 2 ประการ (1) นายทรงชัย เบญจศิิริวรรณ ไม่มีเงินจ่ายค่าแบ่งแยกที่ดินให้ อ.จ.วงเดือน คุณจักร ที่มาของคำว่า "มันไม่ใช่ลูกผู้ชาย" (2) นายทรงชัย เบญจศิริวรรณ ขายโรงเลื่อยให้ นายธนากร(ธวัช) กุลบุศย์ แต่ไม่ได้โอน "ใบอนุญาติประกอบกิจการรอุตสาห์กรรม เลขที่ ต.3827/2526 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 34(1)-5/20 ชบ. 2527 ที่มาของ หนังสือสัญญาฉบับลงวันที่ 30 พ.ค.2527 ระบุ นายทรงชัยแจ้งให้ผู้ซื้อโรงเลื่อย นายธวัช กุลบุศย์ ทราบว่า มีสัญญาผูกพันต้องโอนที่ดินให้ อ.จ.วงเดือน คุณจักร เตือนนายธวัชอย่าแต่งเรื่องเพราะมี นายประโยชน์-นายดรงค์ ค้ำคอนายทรงชัยอยู่เป็นอื่นไม่ได้ ถ้ามีเรื่องตามแต่งไว้ว่า นายทรงชัย มีข้อตกลงอื่นใดไว้จริงต้องมีปรากฎในสัญญา 30 พ.ค.2527 แน่นอน ข้อที่ 1 อ.จ.วงเดือน คุณจักร ไปบีบ นายทรงชัย คืนใบอนุญาติ ข้อที่ 2 ในวันโอน(ย้ำวันโอนที่ดิน) นายธวัช จ่ายค่าโอนที่ดิน ข้อที่ 3 ความจริงที่ดินจังหวัดชลบุรีรับเหมาแบ่งแยกไป ไร่ละ 20,000 บาท (จะให้เขียนไปในสัญญาว่าอย่างไร) 2529 นายพิชัย คุณจักร ออกไปตามนายธนากร(ธวัช) กุลบุศย์ ที่โรงเลื่อยไป เจอ นายบุญฤิทธิ์(บุญส่ง) กาญจนพันธ์ "พูดว่าเจ้าของโรงเลื่อยไม่มีเงินจ่าย ค่าแรงลูกน้องจึงต้องขายไม้เอาเงินไปจ่าย" แสดงตัวเหมือนเป็นเจ้าของโรงเลื่อย บอกขายโรงเลื่อย(ที่มาของการตั้งคำถามจากทนายให้ นายธวัช ตอบว่า ใช่ เคยให้ นายบุญฤิทธิ์เช่าโรงเลื่อยนายยธวัชตอบแบบหน้างงๆคงมีคำถามในใจ ว่าเพื่ออะไรวะ(ดูได้จากตอนท้ายการให้ปากคำนายธวัช) ถามดักหน้านายพิชัยหรือ? ถามให้ตอบไว้ในสำนวนทำไม? ที่ไปหาน่ะอยาก เจอตัว นายธนากร(ธวัช) ว่าให้มาตกลงกันก็เท่านั้นเอง 2530 นายพิชัย คุณจักร เป็นอัมพาต ให้นางสมจิตร(สิริกร) คุุณจักร(ภรรยา) ออกตามเรื่องต่อ ไปพัทยาก็ตาม ไปเก็บค่าเช่าก็เจอคำถามแปลก(ใครสอนมา) ขอดูหลักฐานการเป็นเจ้าของ ไม่จ่ายจะว่าอย่างไร (ระยะนั้นอ่านไม่ออก) 2531 มีคนมาบอกว่า เขาเป็นเจ้าของที่ดิน ขอให้นายพิชัย คุณจักร ออกไปดูที่ดิน ด่วนด้วย(ช่วงนั้นมองไปที่นายกฤษดาคนซื้อโรงเลื่อยจากนายธวัช) ลากขา (อัมพาต)มีสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้น ออกไปปกป้องสิทธิ์ แสดง ความเป็นเจ้าของ ที่ที่ดินพิพาท เขามาบอกว่า "เขาเป็นเจ้าของที่ดิน ถ้าซื้อจะแบ่งแยกที่ดินและขายให้ทุกห้องที่อาศัยอยู่" บอกกับผู้เช่าที่เป็นผู้หญิง "ถ้าไม่ซื้อจะมาล้อมรั้วที่ดินทั้งหมด" บีบเลยหรือ ถึงพิการ นายพิชัย คุณจักร ก็ต้องออกไปดู ถ่ายเอกสารแจกเรียกผู้เช่าให้มา รวมกันแล้วชี้แจง ใครมาทำอะไร ในที่ดินของเราหรือ -งงว่าถามให้ตอบทำไม-สำนวนให้ปากคำธวัช) 2538 (1)นางแดง เยาวยอด เป็นลูกน้องช่วยขายของหน้าร้าน นายธนากร(ธวัช) กุลบุศย์ 2547 นายบุญฤิทธิ์ กาญจนพันธ์ เป็นลูกน้อง หลงจู๊ อ้างเคยเป็นผู้เช่าโรงเลื่อยจาก นายธนากร(ธวัช)กุลบุศย์ 2548 นายพิชัย คุณจักร เริ่มเจรจา ถูกนายบุญฤิทธิ์ กาญจนพันธ์ หลอกทางโทรศัพท์